Hỗ Trợ Trực Tuyến

Phân loại điện trở - Điện trở Nhiệt

29-04-2016
Chiết áp cũng tương tự biến trở nhưng có thêm cần chỉnh và thường bố trí phía trước mặt máy cho người sử dụng điều chỉnh. Ví dụ như - Triết áp Volume, triết áp Bass, Treec v.v.. , chiết áp nghĩa là chiết ra một phần điện áp từ đầu vào tuỳ theo mức độ chỉnh.
Phân loại điện trở - dien tro nhiet

Phân loại điện trở - dien tro nhiet

1. Phân loại điện trở.

Điện trở thường : Điện trở thường là các điện trở có công xuất nhỏ từ 0,125W đến 0,5W
Điện trở công xuất : Là các điện trở có công xuất lớn hơn từ 1W, 2W, 5W, 10W.
Điện trở sứ, điện trở nhiệt : Là cách gọi khác của các điện trở công xuất , điện trở này có vỏ bọc sứ, khi hoạt động chúng toả nhiệt.

Điện trở thường:

  Trở sứ hay trở công suất:


 

2. Công suất của điện trở.
Khi mắc điện trở vào một đoạn mạch, bản thân điện trở tiêu thụ một công xuất P tính được theo công thức

P = U . I = U2 / R = I2.R


Theo công thức trên ta thấy, công xuất tiêu thụ của điện trở phụ thuộc vào dòng điện đi qua điện trở hoặc phụ thuộc vào điện áp trên hai đầu điện trở.
Công xuất tiêu thụ của điện trở là hoàn toàn tính được trước khi lắp điện trở vào mạch.
Nếu đem một điện trở có công xuất danh định nhỏ hơn công xuất nó sẽ tiêu thụ thì điện trở sẽ bị cháy.
Nên khi mắc điện trở các pác chú ý đến công suất của điện trở.
Thông thường người ta lắp điện trở vào mạch có công xuất danh định > = 2 lần công xuất mà nó sẽ tiêu thụ.
3. Biến trở, chiết áp :
Biến trở Là điện trở có thể chỉnh để thay đổi giá trị, có ký hiệu là VR chúng có hình dạng như sau :


Hình dạng biến trở vít xoay

Hình dạng trong các bộ điều chỉnh âm thanh
Biến trở thường ráp trong máy phục vụ cho quá trình sửa chữa, cân chỉnh của kỹ thuật viên, biến trở có cấu tạo như hình bên dưới.

Chiết áp : Chiết áp cũng tương tự biến trở nhưng có thêm cần chỉnh và thường bố trí phía trước mặt máy cho người sử dụng điều chỉnh. Ví dụ như - Triết áp Volume, triết áp Bass, Treec v.v.. , chiết áp nghĩa là chiết ra một phần điện áp từ đầu vào tuỳ theo mức độ chỉnh.

Ký hiệu chiết áp trên sơ đồ nguyên lý.

Trong các mach điện


Bài viết liên quan